logo

♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦        ♦       ♦       ♦      ♦   

 

Dôležitý oznam (aktualizované 10.12.2021):


Usmernenie k vianočným sviatkom v období od 20.12.2021 do 09.01.2022


Na základe odporúčania MPSVR SR opatrenia, ako aj Semaforu pre zabezpečenie návštev sociálnych služieb a Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti PSS vo vzťahu ku SARS-Cov_2 prenosu a zároveň v súlade prevádzkovými možnosťami nášho zariadenia pre seniorov, prijal náš krízový tím nasledujúce opatrenia:

-          naďalej platí zákaz návštev v našom zariadení, okrem výnimočných prípadov, ktoré neznesú odklad (napr. urgentná návšteva príbuzných v terminálnom štádiu klienta), ktorej sa vykoná AG test pred vstupom do zariadenia;

 

-          klienti nášho zariadenia môžu ísť do domáceho prostredia na minimálne 7 dní, avšak odporúčameuprednostňujeme 14 a viac dní strávených v domácom prostredí – termíny a časy odchodov a návratov je nutné dopredu dohodnúť s personálom na tel. č. 0917879972 alebo 0908781325, a to najneskôr do 20.12.2021;

 

-          AG test sa vykoná klientovi v deň odchodu zo zariadenia a zároveň aj v deň návratu do zariadenia, ešte pred vstupom do zariadenia. AG test bude vykonaný aj osobám, ktoré budú klienta sprevádzať v deň odchodu, ako aj v deň návratu – platí pre všetkých bez výnimky;

 

-          po návrate do zariadenia pôjde klient do karanténny na 3-5 dní;

 

-          pri návrate klienta do zariadenia, každý klient, ako aj sprevádzajúca osoba vyplnia čestné vyhlásenie o zdravotnom stave.

 

Zároveň dávame do pozornosti, že balíky a darčeky pre svojich príbuzných môžete nosiť v dňoch od 17.12.2021 do 23.12.2021, v čase medzi 13.00 až 17.00 hod. Môžete nosiť potraviny, ktoré sú zabalené, ako ovocie, koláčiky, ale len suché, oblečenie, ktoré bude dostatočne označené (menom a priezviskom klienta).

Toto usmernenie je zverejnené na facebookovej a webovej stránke zariadenia www.dss-tulipan.sk,  ako aj na dverách pri vstupe do zariadenia. Prípadné aktualizácie budeme priebežne a včasne zverejňovať.

 

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.


 

Krízový tím ZPS-DSS Tulipán, n.o.


 

Všetky aktuálne informácie ohľadne návštev klientov ZPS DSS Tulipán nájdete v


sekcii DOKUMENTY


Vážení návštevníci,

ZPS-DSS Tulipán, n.o., so sídlom v Považskom Podhradí aktualizoval  Návštevný poriadok v čase pandémie COVID-19 účinný od 12.04.2021 spolu s Dodatkom č. 1 účinným od 19.04.2021 a vypracoval jeho aktuálnu verziu pod označením  “Návštevný poriadok – 1. aktualizácia” s účinnosťou od 01.06.2021, ktorý platí pre I. a II. stupeň ostražitosti podľa COVID AUTOMATu. 


Krízový tím ZPS-DSS Tulipán


♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦        ♦       ♦       ♦      ♦


Na základe odporúčania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), ako aj vyhodnotenia situácie v našom zariadení pre seniorov, ktoré poskytuje sociálnu službu občanom v dôchodkovom veku odkázaným na pomoc inej osoby, sme v čase stále pretrvávajúcej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, vypracovali vlastný návštevný poriadok a tým zabezpečili, okrem telefonických hovorov a video hovorov (využívanie IT), už aj možnosť návštev rodinných príslušníkov a blízkych našich klientov. Kontakt s blízkymi by im tak pomohol znížiť riziko vzniku sociálnej izolácie, ktorú po mnohých mesiacoch odlúčenia od svojich blízkych väčšinou prežívajú.
 
Izolácia môže zachrániť životy, ale dlhodobé odlúčenie od rodiny a blízkych spôsobuje problémy s duševným i fyzickým zdravím. Ľudia strácajú pocit spolupatričnosti s rodinou a hrozí riziko sociálnej izolácie, ktorej sa hovorí aj „tichá“ pandémia. 
 
Prosíme všetkých, ktorí by chceli navštíviť svojich blízkych žijúcich v našom zariadení, aby si návštevný poriadok prečítali a ho dôsledne dodržiavali.
 
Ďakujeme.
 
Krízový tím ZPS-DSS Tulipán

 


♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦        ♦       ♦       ♦      ♦    

 

Projekt bol realizovaný v rámci Regionálneho operačného programu (ROP).


 http://www.ropka.sk/

 

♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦        ♦       ♦       ♦      ♦

 

Staroba

 

Čaká na každého z nás.

Prichádza tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia v poslednej chvíli

a nestihnú si ju vychutnať. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že nie je čo vychutnávať.

Proti ich tvrdeniu stoja životy mnohých starcov a stareniek,

ktorí svoju jeseň života prežili v nádherných pokojných farbách.

Nepremeškajme svoju príležitosť a neodkladajme svoju starobu

na posledné dni svojho života. Ak nám bude dopriate žiť dlhšie,

nech to z nás neurobí ušomrané chodiace diagnózy závidiace zdravie ostatných.

Staroba je veľkou príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili

a tešiť sa z toho, čo prežívajú ľudia okolo nás.

Staroba je pre každého človeka väčším bremenom.

S tým neurobíme nič. Staroba však môže byť aj väčším darom.

A s tým už niečo urobiť môžeme...
 

♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦       ♦       ♦        ♦        ♦       ♦       ♦      ♦ 

 

 

  

So súhlasom autora: Mgr. Jozefa Červeňa

Uverejnené: 

http://cerven.blog.sme.sk/c/38694/nadpis.html